“Impreuna vom reusi sa impunem respect, Sa ne aparam drepturile, Sa facem din activitatea noastra o onoare !”
 
 
 
 
 
 
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 Inainte »


12 decembrie 2014

              MINISTERUL SANATATII
             Comunicat de presă
        Precizari privind bugetul Ministerului Sanatatii

Referitor la informațiile apărute cu privire la alocările bugetare pentru domeniul Sănătății în anul 2015, Ministerul Sănătății face următoarele precizări:

Bugetul alocat Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru anul 2015 este unul echilibrat care ține cont de realitățile din domeniul sanitar și de nevoile pacienților.

 “Percepția privind scăderea fondurilor alocate este una eronată. Noi anul acesta am plătit arieratele pentru medicamente, ca urmare transferul de fonduri către Fondul Național de Asigurări de Sănătate nu mai este necesar. Aceste sume nu se mai regăsesc în alocarea bugetară pentru anul viitor. Din contră, în anul 2015 pornim cu dublarea sumelor alocate pentru programele naționale de sănătate și investiții. De asemenea, bugetul acoperă majorările salariale anunțate. Asigur pacienții și profesioniștii din sistem că nu există niciun motiv de îngrijorare, bugetul pe anul viitor fiind gândit pentru pacienți și cadre medicale”, a declarat Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătății.

8 decembrie 2014

În data de 05.12.2014 s-a desfăşurat a XVII-a Conferinţă Naţională Sanitas.

Au participat 186 de delegaţi din rândul membrilor de sindicat, iar în calitate de invitaţi au fost prezenţi din partea Min. Sănătaţii dl secretar de stat Francisk Iulian Chiriac, din partea C.N.A.S. dl preşedinte Vasile Ciurchea, precum şi Biroul Executiv al O.A.M.G.M.A.M.R., dl preşedinte Mircea Timofte, dna Carmen Mazilu, dl Emil Buiga, dl Viorel Spatariu- vicepreşedinti, dl Cezar Alexandru- secretar naţional.

Dl Iulian Chiriac a subliniat faptul că în ultima perioadă Min. Sănătăţii a fost deschis tuturor doleanţelor Sanitas, pentru care zilnic se încearcă găsirea de soluţii care să determine condiţii de muncă şi salarii mai bune, deoarece “nu este suficient ceea ce s-a materializat până în prezent”.

Totodată se intenţionează crearea unui parteneriat privind derularea anumitor proiecte din cadrul ministerului.

Admite că Federaţia Sanitas reprezintă baza sistemului sanitar din România, de la care pot veni soluţii reale şi speră ca în urma unor analize şi decizii bine argumentate, luate de comun acord, sănătatea să intre pe un făgaş normal.

Dl Vasile Ciurchea reiterează de asemenea disponibilitatea la dialog de care a dat dovadă în relaţia cu Sanitas. 

Aminteşte  punerea în practică a obligativităţii managerilor de spital de a implica liderul de sindicat Sanitas în actul de conducere, prin participarea la luarea deciziilor.

Afirmă că deşi problema salariului are o importanţă majoră, un loc însemnat trebuie să îl reprezinte şi calitatea actului medical, motiv pentru care a lansat invitaţia Federaţiei Sanitas de a demara un proiect comun privind dezvoltarea acestui capitol.

Accentuează faptul că îmbunătăţirea actului medical se poate realiza doar prin servicii medicale de calitate.

Recomandă ca spitalele publice să negocieze foarte mult preţurile cu producătorii de medicamente, dând exemplul spitalelor private. De asemenea, se doreşte abordarea unor soluţii economice dar eficiente în ceea ce priveşte administrarea medicamentelor.

Susţine că C.N.A.S. încheie anul în bune condiţii, fără datorii, iar anul viitor va exista un mic surplus.

Declară că în 2014 majoritatea investigaţiilor în ambulatoriu sau în internarea de zi au fost mai puţin costisitoare.

Doreşte modificarea pachetului de servicii medicale, în acest sens solicită propuneri de la asociaţiile medicale privind atribuirea diagnosticării cazurilor (în ambulatoriu, internare de zi sau internare continuă).

Încearcă să stabilească protocoale în administrarea medicamentelor şi afirmă că un factor esenţial pentru reducerea cazurilor de cronici îl reprezintă prevenţia, astfel subliniază necesitatea controlului periodic.

Afirmă că sunt spitale unde numărul de cazuri a crescut peste valoarea de contract, iar în prezent, împreună cu ministrul sănătăţii, se caută soluţii legale, însă doar pentru plata cazurilor justificate, analizându-se foaia de observaţie.

La final, asigură că rămâne în continuare un partener deschis propunerilor venite din partea Sanitas.   

Prin mesajul dlui Mircea Timofte se evidenţiază aspectele care au avut o implicare comună, O.A.M.G.M.A.M.R. şi Sanitas, dintre care...

continuare...
8 decembrie 2014

În data de 4 dec. 2014 a avut loc sesiunea lunară a Consiliului Naţional Sanitas.

Au fost expuse o serie de obiective ale Federatiei Sanitas, iar pentru o parte dintre acestea au fost deja începute demersuri la Min. Sănătăţii, Min. Muncii şi C.N.A.S.

Acestea privesc:

- regulamentul de sporuri (cuantumul sporului de vechime să fie scos din salariul de bază, sporuri de fidelizare de cel putin 5%, începând cu luna iunie);

- medicina şcolară, creşele;

- centrele de transfuzii;

- proiecte europene derulate de Min.Sănătăţii, care să ajute la dezvoltarea sistemului de sănătate;

- medicina legală şi medicina sportivă;

- intervenţie la Ord. nr. 29/2013 pentru acordarea tichetelor de masă şi unităţile care nu dispun de fonduri proprii;

- rezolvarea inechităţilor salariale şi eliminarea suprapunerilor salariale cauzate de Legea nr. 284/2010;

-suplimentarea în procente a funcţiilor pe clase şi trepte profesionale;

- introducerea gradaţiilor de merit;

- egalizarea salariilor din asistenţa socială cu cele de la nivelul unităţilor neclinice din sistemul de sănătate, etc.

6 noiembrie 2014

Va prezentam OUG privind majorarea salariala in sistemul de sanatate si de asistenta sociala in anul 2015, negociata si obtinuta de Federatia Sanitas, precum si aspecte din Nota de Fundamentare. Mentionam ca ordonanta de urgenta a fost aprobata la ultima sedinta de Guvern.
    

continuare...
4 noiembrie 2014

continuare...
31 octombrie 2014

  Buletin informativ

Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS, împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, alături de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a purtat prima rundă de discuții ieri, 30.10.2014, privind alte modalități de creştere a veniturilor şi a calităţii serviciilor în sistemul sanitar începând cu anul 2015.

Principalele puncte desprinse în urma discuțiilor sunt:

1. Creşterea veniturilor salariaților din sistemul sanitar în anul 2015.
2. Îmbunătățirea calităţii actului medical şi în acelaşi timp asigurarea celor mai bune condiţii pentru personalul medical.
3. Dezvoltarea profesională a angajaţilor din sistemul sanitar, inclusiv prin accesarea proiectelor europene.

4.  Îmbunătăţirea managementului în spitale.
5.  Asigurarea finanțării spitalelor in 2014.

Pentru o creștere salarială sustenabilă pentru toți lucrătorii din sistemul sanitar din România, cu un cuantum de 5% începând din luna iunie 2015, este necesar un management performant la nivelul fiecărui spital și o mai bună utilizare a resurselor financiare existente.

Discuţiile purtate între reprezentanţii Federaţiei SANITAS și cei ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii și Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au vizat:
a) rediscutarea şi completarea Regulamentului de sporuri;
b) revizuirea unor inechităţi salariale apărute în sistem din cauza prorogării aplicarii Legii nr. 284, în paralel cu identificarea soluţiilor privind suprapunerea claselor salariale în anul 2015;

c) abordarea temelor care ţin de reclasificarea spitalelor...

continuare...
30 octombrie 2014

       Buletin informativ
    privind întâlnirea Biroului Executiv al Federaţiei SANITAS
   cu Primul-Ministru al României Victor Ponta din data de 29.10.2014

Vă informăm că în cursul după-amiezei de miercuri, 29.10.2014, Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS s-a întâlnit cu premierul României dl Victor Ponta, precum şi cu o parte dintre miniştrii şi înalţii demnitari ai Guvernului României. Din partea M.S. a fost prezent dl Ministru Nicolae Banicioiu împreună cu dl Secretar de stat Alin Tucmeanu. Ministerul Muncii a fost reprezentat de către d-na Rovana Plumb, iar Ministerul Finanţelor Publice a fost reprezentat de către dl Darius Valcov.


Întâlnirea este o contin
uare firească a dialogului avut de către conducerea Federaţiei SANITAS cu ministerele sus-menţionate din ultimele săptămâni.

Pornind de la cele trei revendicări ale Federaţiei SANITAS fixate în cursul lunii iunie 2014, toate obiectivele identificate pe parcurs au întregit agenda de discuţii, astfel încât la întâlnirea cu premierul au fost prezentate nu doar platforma de revendicări, ci şi soluţii negociate şi convenite cu miniştri ai cabinetului.

Întâlnirea a avut, mai ales, scopul de a primi garanţii ferme din partea premierului că cele convenite cu miniştrii cabinetului vor fi respectate întocmai şi sunt asumate de catre şeful guvernului.

Referitor la creşterea veniturilor salariaţilor din sistemul de sănătate şi asistenţă socială, vă informăm că această creştere de venituri va fi realizată într-o sumă fixă de 100 lei brut, pe lună, pentru toţi salariaţii.

Această creştere va fi aplicată de la 1 ianuarie 2015. Salariul minim pe economie va creşte în cursul anului 2015 în două tranşe, după cum urmează:
- de la 900 la 975 lei, cu începere de la 1 ianuarie 2015;
-
la 1050 lei cu începere de la 1 iulie 2015.                                                                                                             
 

Cele de mai sus fac obiectul acordului încheiat de către Federaţia SANITAS cu ministrul finanţelor publice Ioana Petrescu, în care Ministerul Finanţelor se obligă să finalizeze întreaga procedură de avizare a proiectului de lege până la data de 5 noiembrie 2014.

Primul-ministru Victor Ponta a contrasemnat acest Acord, dând garanţii în privinţa faptului ca în şedinţa de guvern din data de 5 noiembrie 2014 acesta va fi aprobat şi trimis către Parlamentul României.

În acelaşi context al creşterilor salariale a fost convenită negocierea unui nou Regulament de sporuri. Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii Federaţiei SANITAS vor finaliza până la sfârşitul anului în curs noul regulament de sporuri...

continuare...
23 octombrie 2014

      COMUNICAT

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România, întrunit în şedinţa din 23.10.2014, a analizat rezultatele negocierilor cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi, nemulţumit de rezultate, solicită următoarele:

- creşterea salariilor cu 100 de lei brut pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, începând cu 1 noiembrie 2014;

-  aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010, începând cu 1 ianuarie 2015.

Atitudinea superficială a reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, preocupate doar de politici bugetare prin care este desconsiderată activitatea din cel mai sensibil domeniu al societăţii româneşti, se constituie într-o provocare gravă şi nejustificată a salariaţilor din sectorul sanitar.

Federaţia SANITAS din România atrage atenţia Guvernului că, în situaţia în care până miercuri, 29.10.2014, nu vor fi găsite soluţii pentru creşterea salariilor întregului personal din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, prin aprobarea unui act normativ, membrii Consiliului Naţional au decis pichetarea sediului Guvernului României în data de 29.10.2014 şi, ulterior, organizarea unui Miting de amploare în data de 12 noiembrie 2014.

Menţionăm că responsabilitatea pentru consecinţele acestor forme radicale de protest revine în întregime factorilor decizionali din Guvernul României, care tratează cu indiferenţă criza generală din Sistemul Sanitar Românesc.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

13 octombrie 2014

COMUNICAT

Federaţia SANITAS este alături de familia Prof. Univ. Dr. Florin Tudose, unul dintre cei mai renumiţi medici psihiatri din România. 

Acesta a făcut parte cu onoare din Coaliţia Profesioniştilor din Sănătate şi a participat activ la „Marşul tăcerii” organizat de Federaţia SANITAS şi ceilalţi membri ai Coaliţiei în data de 2 noiembrie 2013.

Suntem alături de familia îndoliată, precum şi de colectivul de cadre medicale din Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

8 octombrie 2014

Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătăţii, s-a întâlnit în data de 07.10.2014 cu reprezentanţii Biroului Operativ al Federaţiei SANITAS.

“Dialogul social reprezintă o prioritate a mandatului meu. Înţeleg nevoile profesioniştilor din sistem şi sunt un susţinător al dialogului permanent pentru identificarea soluţiilor care să rezolve aceste probleme”,a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae BĂNICIOIU în timpul întâlnirii.

Ministrul Sănătăţii a discutat cu sindicaliştii teme de interes pentru sistem, precum: creşterea alocării bugetare pentru domeniul Sănătăţii, prevederile proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii –cadru nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi identificarea unor soluţii comune pentru recuperarea drepturilor salariale (tichete, sporuri şi salarii).

Ministerul Sănătăţii şi Federaţia SANITAS au susţinut măsurile prin care circa 1200 de medici de familie au fost scutiţi de plata sumelor pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare din centrele de permanenţă realizate în perioada 28 mai 2008- 01 iunie 2011, dar si pentru alte categorii de personal din sistemul sanitar.

De asemenea,  Ministerul Sănătăţii a susţinut şi măsura prin care se revine la vârsta de pensionare a asistenţilor medicali indiferent de sex, la 65 de ani. Măsura prevede posibilitatea pentru asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie -15 mai 2014 să fie exceptaţi de la aplicarea art. 30, alin 1, Codul Muncii privind pensionarea la termen. Astfel, un număr de 4.000 de asistenți și moașe ar fi fost pensionaţi, în contextul unui deficit major de personal.

Până în prezent, Ministerul Sănătăţii a deblocat peste 1500 de posturi în unităţile sanitare şi serviciile de ambulanţă din subordine, procesul fiind continuu.

24 septembrie 2014
Lege nr. 124/24.09.2014 privind unele masuri referitoare la venituri de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice.

Solicitarile insistente ale Federatiei SANITAS facute pe langa ministerele abilitate, in comisiile Parlamentului Romaniei, au adus in cadrul Legii nr. 124/24.09.2014 si amnistia fiscala pentru colegii nostri din sistemul sanitar care au fost nedreptatiti.

19 septembrie 2014

                                                                                       I N F O R M A R E

În această săptămână s-au derulat întâlniri importante pentru membrii Federaţiei SANITAS, întâlniri generate de cererile membrilor de sindicat:
- creştere salarială;
- extinderea CCM la nivel de sector;
- deblocarea de posturi;
- modificarea Legii nr. 284/2010,
dar şi de gestionarea deficientă a întregului sistem, care a atras de la sine neplata drepturilor salariale, tăierea tichetelor de masă, neacordarea sporurilor sau micşorarea acestora.

În consecinţă, luni, 15.09.2014, a avut loc şedinţa B.Ex. de concentrare a tuturor materialelor primite din ţară, analiza lor şi prezentarea unui punct comun de rezolvare către cele trei ministere (Min. Sănătăţii, Min. Muncii, Min. Finanţelor) şi C.N.A.S.

De asemenea, am elaborat spre prezentare un plan de acţiuni sindicale imediate, în cazul în care dialogul purtat nu va aduce impactul dorit.
Marţi, 16.09.2014, B.Ex. s-a întâlnit cu conducerea Min. Muncii, dna ministru Rovana Plumb, ministrul pentru Dialog Social -dna Aurelia Cristea, directori şi consilieri din cadrul Min. Muncii.

S-a discutat situaţia la zi a modificărilor şi refacerea unor puncte si articole din Legea nr. 284/2010, care au generat mari probleme de retribuire salarială şi reorganizarea în grilă a coeficienţilor şi funcţiilor profesionale.

Grupul de lucru a selectat dintre cele 15 variante 2 versiuni care ar putea rezolva situaţia. Dintre acestea putem aminti:

- eliminarea suprapunerii claselor salariale;
- salariul de pornire 1050 lei, începând cu 1 ianuarie 2015;
- cuantumul sporurilor de vechime se va face în procente, vechea procedură, adică în afara salariului de bază;
- suplimentarea în procente pe funcţii şi clase profesionale;
- introducerea gradaţiei de merit;- salariile colegilor din asistenţa socială să fie similare cu funcţiile neclinice din sănătate etc.

S-a mai discutat despre extinderea CCM la nivel sectorial, a cărei rezolvare va fi săptămâna următoare, din cauza lipsei participării patronatelor de la şedinta CNT (Consiliul National Tripartit) de marti, 16 septembrie...

continuare...
3 septembrie 2014

         Informare privind solicitarea amnistiei fiscale

Ca urmare a demersurilor repetate iniţiate şi susţinute de către conducerea Federaţiei SANITAS la ministerele implicate precum şi la Parlamentul României, astăzi este pusă în discuţie extinderea Ordonanţei privind amnistierea fiscală pentru salariaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, precum şi pentru alte categorii de bugetari.

Astfel, prin adresele  nr. 945 şi 1022 din 2014, Federaţia SANITAS a solicitat explicit Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care a fost iniţiatorul Ordonanţei privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi mamelor aflate în îngrijirea copilului până la un an, să extindă aria de aplicare a respectivei ordonanţe şi pentru personalul salariat al unităţilor sanitare şi de asistenţă socială care a fost obligat prin decizii arbitrare ale reprezentanţilor Curţii de Conturi să restituie sume de bani pentru diferite neglijenţe ale managerilor de unităţi. În majoritatea lor aceste decizii obligau la restituirea de sume de bani pentru neîncadrarea unităţii în plafonul de 70 % prevăzut pentru salarii (plafon desfiinţat prin modificări la Legea nr. 95 încă din anul 2012), şi nu pentru salarii ori sporuri acordate peste prevederile legale.

În acest context, apreciem ca un act de mare justiţie anularea  restituirilor impuse personalului din sistemul de sănătate dar şi de asistenţă socială, prin Deciziile Curţii de Conturi în contextul actualei amnistieri fiscale.

Dacă această Ordonanţă va fi extinsă aşa cum a fost ea discutată în Senatul României, putem adăuga un nou succes repurtat de Federaţia SANITAS în apărarea drepturilor membrilor săi.

PRIM-VICEPREŞEDINTE
Marius SEPI

3 septembrie 2014

                                                                  COMUNICAT

Având în vedere faptul că  Federaţia SANITAS din România a decis suspendarea acţiunilor de protest până la data de 15 septembrie 2014 pentru a da posibilitatea reprezentanţilor Guvernului României de a soluţiona următoarele revendicări:

1. Extinderea prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de sănătate şi activităţi sanitar-veterinare şi publicarea lui în Monitorul Oficial;

2. Eliminarea inechităţilor din sistemul de salarizare precum şi creşterea veniturilor tuturor angajaţilor din sistemul sanitar, asistenţă socială  şi din unităţile medico-sociale cu minim 10% până la sfârşitul acestui an;

3. Deblocarea posturilor din sistemul sanitar, asistenţă socială şi din unităţile medico-sociale.

Constatând că la apropierea termenului de soluţionare al acestor revendicări niciuna dintre solicitările noastre nu a fost finalizată, ci dimpotrivă s-au înmulţit cazurile de neacordare a tichetelor de masă şi chiar diminuarea ori anularea unor sporuri existente, membrii ai Consiliului Naţional al Federaţiei SANITAS reuniţi în şedinţă de lucru în zilele de 28-29.08.2014 avertizează reprezentanţii Guvernului, în speţă pe cei ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cei ai Ministerului Sănătăţii, că vor relua protestele întrerupte în luna iunie a.c. dacă până la data stabilită nu vor fi onorate cererile Federaţiei noastre.

Federaţia SANITAS va relua pichetările celor trei ministere imediat după data de 15 septembrie 2014, urmând ca ulterior să stabilească măsuri radicale de protest în susţinerea revendicărilor sale.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

3 septembrie 2014

                                                                         MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

                                                             Comunicat de presă

Ministerul Sănătăţii a aprobat, în ultimele 2 luni, scoaterea la concurs a peste 1500 de posturi vacante aflate în unităţile sanitare cu paturi din subordine şi în serviciile de ambulanţă.

 “Anul acesta au fost eliminate restricţiile privind scoaterea posturilor la concurs în sistemul sanitar. În prezent, toate unităţile sanitare pot solicita aprobarea din partea Ministerului Sănătăţii sau a autorităţilor publice locale, după caz, pentru scoaterea la concurs a posturilor bugetate, în funcţie de necesităţi.  Acum nu se mai aplică restricţia privind scoaterea unui post la concurs în urma a 7 posturi eliberate”, a declarat Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătăţii.

 Mai mult, ministrul Sănătăţii a declarat că procesul de aprobare şi scoatere la concurs este unul continuu şi se realizează în funcţie de solicitările managementului unităţilor sanitare sau a serviciilor de ambulanţă, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

 Dintre cele 1500 de posturi scoase la concurs în ultima perioadă, cele mai multe, 1337 se află în spitale.

Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 Inainte »
 

 
 
 
Prima pagina | Despre noi | Conducere | Organizatii judetene | Legislatie | Mass - Media | Galerie foto / video | Contact
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2009 Federatia Sanitas. Toate drepturile rezervate