“Impreuna vom reusi sa impunem respect, Sa ne aparam drepturile, Sa facem din activitatea noastra o onoare !”
 
 
 
 
 
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 Inainte »


25 martie 2015

COMUNICAT

Federaţia Sanitas îşi exprimă profunda nemulţumire faţă de situaţia creată de către instituţiile statului prin întârzierea cu 11 zile a achitării veniturilor salariale ale lucrătorilor din Unităţile de Primiri Urgenţe.

Avertizăm că nerezolvarea imediată a situaţiei amintite poate duce la serioase tulburări ale activităţii din U.P.U., implicit la întreruperea voluntară a activităţii, cu urmări foarte grave pentru sănătatea populaţiei.

Biroul Operativ al Federaţiei Sanitas

20 martie 2015

În data de 19.03.2015 a avut loc Consiliul Naţional Sanitas. La şedinţă au participat în calitate de invitaţi ministrul sănătaţii dl Nicolae Bănicioiu şi preşedintele CNAS dl Vasile Ciurchea.

Ca urmare a nemulţumirilor evidente semnalate din toate judeţele ţării privind nerespectarea acordurilor şi a înţelegerilor stabilite cu Sanitas, de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS, dar şi ca urmare a apariţiei unui nou contract-cadru care nu bugetează corespunzător spitalele publice, Consiliul Naţional Sanitas a hotărât ca în perioada imediat următoare să declanşeze acţiuni de protest constante la nivel local, manifestări care vor culmina în data de 7 aprilie cu o mişcare de protest la Bucureşti, ce va viza sediul Min. Sănătăţii, Min. Muncii şi Min. Finanţelor.

Ţinând cont de premisele acestor demonstraţii sociale de protest, sindicatele Sanitas judeţene vor face demersuri prealabile pentru întrunirea şedinţelor de dialog social la nivelul autorităţilor locale.

Principale revendicari ale angajatilor din sistemul de sanatate, asistenta sociala si medico-sociala sunt:

1. Creşterea veniturilor tuturor salariaţilor;

2. Elaborarea regulamentelor de sporuri;

3. Modificarea Legii nr. 284/2010 cu corectarea inechităţilor cauzate de suprapunerile claselor de salarizare.

4. Alocarea unui procent mai mare din F.N.U.A.S.S. pentru spitalele publice.

17 martie 2015

Scrisoare adresată dlui Arzu Cerkezoglu  -Preşedinte al Sindicatului din Spitalul Universitar Maltepe – Turcia

Federaţia SANITAS din România este cea mai mare federaţie sindicală naţională reprezentativă la nivel de ramură sanitară. Federaţia SANITAS organizează activitatea sindicală şi forţa de acţiune a membrilor săi, care reprezintă personal medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic şi administrativ din domeniul sănătăţii. La nivel naţional suntem afiliaţi la Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA, iar la nivel internaţional suntem afiliaţi la Internaţionala Serviciilor Publice (PSI) şi membri ai Federaţiei Europene a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU).

În numele colegilor din SANITAS, cărora le-am relatat deja situaţia existentă în Spitalul Universitar Maltepe – Turcia, ne exprimăm solidaritatea faţă de colegii noştri. Eu, personal, am fost foarte impresionat de modul în care salariaţii din Turcia luptă pentru drepturile lor, fiind un exemplu de urmat. Federaţia SANITAS consideră ca au fost încalcate grav drepturile salariaţilor şi speră ca acţiunile planifícate ale colegilor turci să se concretizeze în beneficiul lucrătorilor din sănătate, membri ai sindicatului din Spitalul Universitar Maltepe şi nu numai, şi astfel în interesul tuturor pacienţilor, care merită servicii sanitare de calitate.

Cu sinceritate,

Marius Sepi

Prim-Vicepreşedinte

17 martie 2015

Mesaj

Jan Willem Goudriaan – Secretar General EPSU

către Ministrul Sănătăţii din Turcia - Dr. Mehmet Muezzinoglu

Istanbul, 13 martie 2015

Domnule Ministru,

Ca urmare a vizitei unei echipe de experţi medicali europeni şi a mea la Spitalul Universitar Maltepe şi a concedierii din data de 6 decembrie 2014 a salariaţilor, îmi exprim adânca îngrijorare legată de situaţia din spital. În opinia noastră, concedierea are un impact major asupra calităţii serviciilor şi reprezintă riscuri pentru pacienţi. Vă rog să efectuaţi un control la acest spital şi să interveniţi pentru a repune în drepturi lucrătorii concediaţi, astfel încât să se garanteze calitatea îngrijirii pacienţilor, nesigură în acest moment.

Împreună cu o echipă de experţi medicali am vizitat spitalul în data de 12 martie 2015. Am discutat pe larg cu reprezentanţi ai celor 98 de lucrători care au fost concediaţi de către spital, după ce s-au organizat într-un sindicat şi au solicitat rezolvarea problemelor salariale şi ale condiţiilor de muncă. Conducerea spitalului i-a concediat, printre altele, pentru că fac parte dintr-un sindicat, lucru care ştiţi că este ilegal în conformitate cu legislaţia şi standardele din Turcia, Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii. Grupul de lucrători, care include îngrijitori, asistenţi medicali şi personal tehnic, ne-a relatat că s-a încercat intimidarea din partea conducerii, precum şi a inspectorilor de muncă şi despre violenţa poliţiei atunci când ei au ocupat în mod paşnic spitalul.

Pentru că reprezintă aproape un sfert din tot personalul, înţelegem că nivelul serviciilor a scăzut cu 2/3. Am vorbit cu doctori care nu mai operează în spital pentru că se tem pentru siguranţa pacienţilor şi din cauza lipsei de personal competent care asigură îngrijirea post-operatorie. Am auzit poveşti despre accidente neraportate şi despre contracte realizate în mod dubios. Şi aşa mai departe..

Delegaţia noastră a inclus un doctor cu înaltă calificare din Bulgaria, membru al comitetului consultativ pentru sănătate şi siguranţă al Uniunii Europene (un organism comun al sindicatelor şi angajatorilor), un doctor din Moldova, un asistent medical din România, care lucrează în chirurgie şi un observator din Azerbaijan.

Cu toate că nu am vizitat spitalul şi nu am putut în mod direct să verificăm faptele, credem că sunt suficient de grave pentru a merita atenţia şi intervenţia dumneavoastră pentru a preveni rănirea pacienţilor, atâta timp cât conducerea spitalului continuă să ofere iresponsabil servicii în ciuda lipsei de personal datorată concedierii ilegale a unui sfert din salariaţii săi. Ei au dreptul să fie reangajaţi.

Am fost şocaţi să aflăm că lucrătorii pot fi atât de uşor concediaţi în Turcia, fără prea multă protecţie împotriva angajatorilor, fără intervenţia adecvată a inspectoratului muncii, care să garanteze salarizare şi condiţii corespunzătoare şi să asigure din partea angajatorilor tratarea cu respect a membrilor de sindicat şi a sindicatului, negocierea corectă şi respectarea legislaţiei.

Vă rugăm să rezolvaţi această situaţie şi să faceţi tot ce se poate pentru a asigura reîntoarcerea la lucru a salariaţilor concediaţi, respectând în întregime solicitările lor de îmbunătăţire a salarizării şi condiţiilor de muncă şi de respectare a rolului sindicatului şi membrilor săi de a se mobiliza atunci când conducerea nu îşi îndeplineşte promisiunile.

 Aşteptăm raspunsul dumneavoastră.

 Cu sinceritate,

Jan Willem Goudriaan -Secretar General EPSU

cc.Ministrul Muncii şi Securităţii Sociale, Dl Faruk Celik


 

EPSU letter to Health Minister TK re Maltepe Hospital

9 martie 2015

    COMUNICAT

Federaţia SANITAS din România respinge Proiectul Contractului –Cadru de furnizare a serviciilor de sănătate pentru anul în curs.

Pe parcursul anului trecut, peste 200 de unităţi medicale spitaliceşti nu au putut acorda tichete de masă pentru angajaţii proprii datorită proastei finanţări a spitalelor publice.
În cursul zilei de azi, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii împreună cu cei ai C.N.A.S. au prezentat proiectul noului contract-cadru care prevede aceleaşi condiţii de contractare ca şi în 2014.

Este imposibil de asigurat în aceste condiţii creşterile salariale reglementate de O.U.G. nr. 70/2014 pentru personalul medico-sanitar, atâta vreme cât autorităţile publice centrale cu competenţe în domeniu propun în continuare subfinanţarea sistemului.

Federaţia SANITAS nu va gira această atitudine a Ministerului Sănătăţii care promovează promiscuitatea actului medical în spitalele de stat.
Solicităm creşterea tarifelor pe caz mediu ponderat şi implicit asigurarea unei finanţări corespunzătoare a activităţii medicale acordată populaţiei prin intermediul spitalelor publice.
Ponderea alocării financiare către segmentul asistenţei medicale spitaliceşti, raportată la bugetul C.N.A.S., este sub media europeană.
În condiţiile în care există premisele unor însemnate economii prin recalcularea preţurilor la medicamente, considerăm ca fiind prioritatea absolută a sistemului sanitar corectarea acestei mari carenţe de finanţare.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

6 martie 2015

În data de 05.03.2015, Fed. SANITAS şi O.A.M.G.M.A.M.R. au semnat un Acord de colaborare prin care cele două organizaţii partenere îşi reafirmă sprijinul şi disponibilitatea de cooperare în vederea unei cât mai eficiente reprezentări a salariaţilor din sistemul de sănătate.

Părţile au convenit să instituie un parteneriat privilegiat în interesul membrilor lor şi s-au angajat să se consulte reciproc în toate situaţiile care vizează condiţiile de muncă, condiţiile de exercitare a profesiei, condiţiile sociale ale lucrătorilor şi orice iniţiativă legislativă în domeniul sanitar care are ca impact modificarea relaţiilor actuale de muncă, în care organizaţiile semnatare vor fi consultate ori li se va solicita vreun aviz din partea legislativului sau executivului.

continuare...
25 februarie 2015

Ministerul Muncii face primul pas în vederea soluţionării revendicărilor Sanitas.

Nouă chiar ne pasă de toţi salariaţii sănătate şi din asistenţa socială.… că e medic, asistent medical, personal auxiliar (infirmieră, îngrijitoare, brancardier…), personal tehnic-administrativ, dentist, farmacist, biochimist, psiholog…

Prin presiunea constantă pe care o punem zi de zi la guvern suntem convinşi că vom reuşi !

continuare...
19 februarie 2015

Inca un rezultat concret al Federatiei SANITAS. Mai urmeaza.
                 

continuare...
19 februarie 2015

                                          MINUTA sedintei din 6 februarie 2015


continuare...
18 februarie 2015

Multumim colegilor de la Sindicatul MEDISAN-SANITAS Brasov!

Inca o solicitare rezolvata!

Felicitam Echipa Sanitas de la Brasov, in special pe doamna Paraschiva Balint.

18 februarie 2015

continuare...
18 februarie 2015

Primim cu mare bucurie mesajul de la Departamentul Comunicare al Uniunii TESA (membră a Federaţiei SANITAS), prin care un număr de 300 de membri ai Sindicatului S.T.E.A de la Spitalul Judeţean Târgu Mures, au revenit în cadrul Uniunii TESA.
Găsiţi mai jos mesajul primit de la colegii noştri:

ÎN ATENŢIA BIROULUI EXECUTIV AL FEDERAŢIEI SANITAS

Vă informam ca Sindicatul S.T.E.A de la Spitalul Judetean Targu Mures ,cu un numar de 300 de membri, A REVENIT in cadrul UNIUNII TESA ,de la Solidaritatea Sanitara. Liderul Marcel Blaga si-a exprimat dezamagirea fata de promisunile neindeplinite ale liderilor Solidaritatii Sanitare.

Reprezentantii S.T.E.A Targu Mures si-au anuntat prezenta si la Consiliul National al Uniunii TESA care va avea loc la Predeal, Hotel Rozmarin in perioada 24-26 martie 2015, cu prilejul sarbatoririi a 25 de ani de activitate ai organizatiei noastre sindicale.

Departamentul Comunicare al Federaţiei SANITAS

Primim cu mare bucurie mesajul de la Departamentul Comunicare al Uniunii TESA (membră a Federaţiei SANITAS), prin care un număr de 300 de membri ai Sindicatului S.T.E.A de la Spitalul Judeţean Târgu Mures, au revenit în cadrul Uniunii TESA.

Găsiţi mai jos mesajul primit de la colegii noştri:

 

ÎN ATENŢIA BIROULUI EXECUTIV AL FEDERAŢIEI SANITAS

 

Vă informam ca Sindicatul S.T.E.A de la Spitalul Judetean Targu Mures ,cu un numar de 300 de membri, A REVENIT in cadrul UNIUNII TESA ,de la Solidaritatea Sanitara. Liderul Marcel Blaga si-a exprimat dezamagirea fata de promisunile neindeplinite ale liderilor Solidaritatii Sanitare.

 

Reprezentantii S.T.E.A Targu Mures si-au anuntat prezenta si la Consiliul National al Uniunii TESA care va avea loc la Predeal, Hotel Rozmarin in perioada 24-26 martie 2015, cu prilejul sarbatoririi a 25 de ani de activitate ai organizatiei noastre sindicale.

 

Departamentul Comunicare al Federaţiei SANITAS

17 februarie 2015

Scrisoare către prieteni,


Mă numesc Natalia Scăiceanu, sunt preşedinta sindicatului din Spitalul Clinic CF Craiova. În mai 2014 am fost pensionată împreună cu alte 6 colege, de azi pe mâine, într-un mod inadmisibil, fără a se ţine cont de faptul că aveam fiecare aproape 40 de ani de serviciu, călcându-ni-se în picioare drepturile şi demnitatea de oameni şi de salariaţi, fiind discriminate în ceea ce priveşte posibilitatea de a ne continua activitatea la fel ca celelalte colege ale noastre.
Prin această scrisoare doresc să mă adresez colegilor din Federaţia Sanitas din Romania, prieteni care au înţeles şi au acţionat rapid pentru rezolvarea problemei pensionării noastre.
 Părerile au fost împărţite între manageri, medici, asistenţi şi alte categorii de salariaţi. Nu vreţi să ştiţi ce “mici” putem fi când e vorba de drepturile colegilor noştrii.
Cu atât mai de apreciat este poziţia pe care s-a situat Federaţia şi modul cum a acţionat pentru a ne apăra drepturile, demnitatea de oameni şi de profesionişti.
Mulţumim Marius Sepi, cel cu care am ţinut legătura permanent, dar şi tuturor celor care s-au implicat.

 MULŢUMIM

As. Natalia Scăiceanu,
As. Maria Rădulescu,
As. Elena Predeşel,
asistente reîncadrate la Spitalul Clinic CF Craiova

13 februarie 2015

In data de 13.02.2015, Federatia SANITAS si ConsultaClick au semnat Acordul de parteneriat, prin care membrii Sanitas vor beneficia de o serie de facilitati.

ConsultaClick ofera prin intermediul online capacitatea de a eficientiza integrarea serviciilor medicale in relatia cu pacientii, creand astfel o transparenta in comunitatea dintre cadrele medicale si cei care apeleaza la serviciile acestora.

Publicam in link-ul alaturat materialul de prezentare.

ConsultaClick - material de prezentare

6 februarie 2015

Răspundem alăturat colegilor noştri care ne întreabă despre deznodământul acestor întâlniri la care Fed.Sanitas este prezentă.

Dezbaterile la care Sanitas participă fac parte din procesul de negociere. Negocierea în sine reprezintă un act complex, de durată, care necesită întâlniri periodice. Este cea mai bună metodă prin care Sanitas se poate implica şi intervi încă din etapa preliminară (pregătitoare) a conceperii, proiectării legilor de către guvern şi minister. Astfel, încercăm să prevenim emiterea unei legislaţii defavorabile sistemului sanitar, având în vedere că o modificare ulterioară a acestora este mult mai dificil de realizat. Prin acest intermediu am ales să vă ţinem la curent cu toţi paşii pe care noi îi parcurgem pentru a reuşi ceea ce ne propunem.

Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 Inainte »
 

 
 
 
Prima pagina | Despre noi | Conducere | Organizatii judetene | Legislatie | Mass - Media | Galerie foto / video | Contact
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2009 Federatia Sanitas. Toate drepturile rezervate