“Impreuna vom reusi sa impunem respect, Sa ne aparam drepturile, Sa facem din activitatea noastra o onoare !”
 
 
 
 
 
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 22 Inainte »


12 octombrie 2015

Vă anexăm O.U.G. nr. 41/30.09.2015 care modifică O.U.G. nr. 63/2010, permiţând ordonatorului de credite să depăşească plafonul de 70% pentru cheltuieli cu salariile, făcând astfel posibilă creşterea salariilor angajaţilor din DGASPC-uri (asistenţă socială), cu 12%.
Menţionăm că această modificare legislativă a fost solicitată de Federaţia Sanitas în nenumărate rânduri cu intenţia de a oferi colegilor din asistenţa socială posibilitatea unei minime creşteri salariale înainte d...e intrarea în vigoare a noii legi de salarizare din sistemul bugetar.
Modificarea o regăsiţi la art.6, pct. (1) din OUG nr. 41/2015 (abrogarea alin. (4) din art. 3 din OUG nr. 63/2010).

Biroul Operativ al Fed. Sanitas

OUG nr. 41 din 30 sept.2015
OUG nr. 63 din 2010

30 septembrie 2015

COMUNICAT

Având în vedere îngrijorarea creată în cadrul sistemului sanitar şi a societăţii civile ca urmare a nenumăratelor discuţii pe marginea modului în care se va acorda creşterea salarială de 25% angajaţilor din sistemul sanitar public de stat, Federaţia SANITAS face următoarele precizări:

        - În ultima perioadă am făcut presiuni permanente pentru identificarea celor mai bune soluţii astfel încât aplicarea creşterii salariale să nu tulbure în nici un fel funcţionarea sistemului sanitar românesc.

        - Am contribuit la elaborarea O.U.G nr. 35/02.09.2015 şi a H.G. nr. 791/23.09.2015 şi ne-am asigurat că prevederile acestora sunt cele corecte.

        - Creşterea salarială nu presupune disponibilizarea niciunui angajat din sistem, banii necesari pentru aceasta fiind alocaţi conform prevederilor H.G. nr. 791/2015.

        - Federaţia SANITAS face în continuare demersuri pentru deblocarea de posturi în unităţile sanitare în care există solicitări şi nu va fi niciodată de acord cu disponibilizarea vreunui cadru medico-sanitar sau a oricărui alt salariat din sistem.

       - Organizaţia noastră nu a acceptat niciodată, niciun privilegiu pentru membrii săi sau oricare alţi salariaţi din sistemul sanitar, care ar fi putut avea ca urmare reducerea fondurilor cheltuite cu îngrijirea medicală a pacienţilor.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

18 septembrie 2015

                                                               INFORMARE

În data de 17.09.2015 a avut loc Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas la care a fost invitat dl Secretar de stat Iulian Francisk Chiriac.

Dl Secretar de stat a comunicat faptul că este în curs de finalizare  procedura de acordare a majorării salariale de 25%, astfel Contractul-cadru va fi supus modificării în aşa fel încât fiecare spital va avea un coeficient de creştere al T.C.P.-ului, care să acopere întregul necesar financiar de 25%. Ulterior, casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale cu fiecare spital pentru ca majorarea cu 25% să se regăsească în bugetul spitalului.

A asigurat că se lucrează la identificarea unei soluţii cât mai rapide pentru ca angajaţii din D.S.P.-uri să poată beneficia de o majorare salarială raportată la procentul de 25% pe care îl primesc celelalte categorii cuprinse în O.U.G. nr. 35/2015.

În acest sens, Federaţia Sanitas a propus ca soluţie modificarea Ordinului comun MS/C.N.A.S. nr. 843/491/2015, ca fiind cea mai rapidă cale de rezolvare a acestei probleme.

“De fiecare dată am discutat, am găsit soluţii optime, foarte bune, încercăm să găsim şi acum varianta pentru a mulţumi toţi colegii”, a declarat dl Secretar de Stat Iulian Francisk Chiriac.

Tot în cursul zilei de ieri, 17.09.2015, au avut loc dezbateri la Ministerul Muncii referitoare la Legea salarizării bugetarilor pentru ...

continuare...
31 august 2015

28 august 2015

Vă punem la dispoziţie demersurile întreprinse de Fed. Sanitas la nivelul Min.Sănătăţii pentru colegii noştri din D.S.P.

Subliniem faptul că nu sunt uitaţi nici angajaţii din Asistenţa Socială.

Memorii_DSP

28 august 2015

SANITAS, alături de voi !

Federaţia  SANITAS continuă discuţiile cu reprezentanţii Min. Sănătăţii, Min. Muncii şi Min. de Finanţe pentru identificarea de soluţii imediate care să permită creşterea salariilor tuturor categoriilor de membri de sindicat pe care îi reprezintă, şi nu numai.

Astfel, menţionăm că se caută resurse şi modalităţi de reglementare a situaţiei salariale a tuturor angajaţilor din D.S.P.-uri (a celor care nu au beneficiat prin excepţie, de reglementările O.U.G. nr. 83, de măriri de salariu).

Reiterăm, de asemenea, preocuparea noastră permanentă pentru a asigura colegilor, aprox. 100.000 de salariaţi din asistenţa socială, aceeaşi creştere salarială ca şi celor din SISTEMUL SANITAR PUBLIC DE STAT.

Vă asigurăm pe această cale că nicio categorie de salariaţi care, într-un fel sau altul, slujesc SĂNĂTATEA din România nu este şi nu va fi exclusă din lista noastră de priorităţi.

Biroul de presă al Fed. Sanitas

26 august 2015

sursa: http://liviumarianpop.ro

Guvernul a aprobat majorarea salariilor personalului din sistemul public sanitar

Executivul a aprobat în ședința de miercuri, 26 august, majorarea cu 25% a salariului brut, a soldei lunare brute/salariului lunar brut de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar începând cu 1 octombrie 2015, față de nivelul avut în luna septembrie a acestui an.
Corecția adusă Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern este o măsură de motivare financiară a personalului din sistemul public sanitar și de stopare a migrației către locuri de muncă din străinătate mai atractive financiar.
Prin actul normativ se majorează cu același procent – 25%, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul brut lunar, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
Având în vedere că prin Hotărâre de Guvern salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat, de regulă, în două etape, în fiecare an s-a ajuns la o egalizare a salariilor indiferent de nivelul studiilor și al activității profesionale prestate, fapt care generează mari nemulțumiri în rândul angajaților din sistemul sanitar.
Influența financiară determinată de majorarea salariului brut se suportă atât de la bugetul de stat cât și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate corespunzător sursei de finanțare a unităților sanitare/activităților medicale din cadrul acestora. Astfel, impactul bugetar asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate ca urmare a contractelor încheiate pentru decontarea serviciilor medicale de sănătate este de 138 milioane lei lunar. Această sumă este aferentă unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, a ministerelor și a instituțiilor cu rețea sanitară proprie, a autorităților administrației publice locale și a Academiei Române. Impactul bugetar asupra bugetului de stat este în sumă de 41 milioane lei lunar.

continuare...
26 august 2015

  COMUNICAT

Membrii Biroului Operativ al Federaţiei SANITAS s-au întâlnit astăzi, 26 august 2015, cu consilierii ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – dna Rovana Plumb.

A fost o întâlnire tehnică cu prilejul căreia am reiterat solicitarea expresă a Federaţiei Sanitas de a identifica soluţii care să permită alinierea salariilor lucrătorilor din asistenţa socială la cele ale celor din sistemul sanitar public.

În urma discuţiilor avute s-a stabilit organizarea unei noi întâlniri în cursul săptămânii viitoare în cadrul căreia echipa ministerului Muncii să ne prezinte o propunere fezabilă de creşteri salariale în sistemul de asistenţă socială.

Vă asigurăm în continuare de permanenta noastră preocupare pentru a nu nedreptăţi nicunul dintre membrii noştri de sindicat.

PREŞEDINTE
Leonard BĂRĂSCU

26 august 2015

25 august 2015

25 august 2015

24 august 2015

                                                              C O M U N I C A T

Întrucât încă mai există confuzii cu privire la modul în care au fost finalizate negocierile dintre Federaţia SANITAS şi reprezentanţii Guvernului, revenim cu câteva precizări:

- Federaţia SANITAS din România negociază cu Ministerul Sănătăţii majorările salariale pentru întreg personalul din sistemul de sănătate încă din toamna anului trecut. Termenul primei tranşe de creştere a fost de mai multe ori amânat. În primă fază s-a vorbit de 1 iunie -1 iulie, ulterior 1 septembrie, iar în momentul de faţă a fost agreat termenul de 1 octombrie. Creşterea salarială urmează să se facă din banii economisiţi în sistem, prin introducerea cardului de sănătate şi reducerea preţurilor la medicamente.

- Solicitarea constantă a Federaţiei SANITAS a fost aceea de a se aplica integral grila de salarizare din Legea nr. 284/2010. Acest lucru ar fi asigurat cel puţin dublarea salariilor pentru majoritatea categoriilor profesionale din sistemul de sănătate.

- Propunerea ulterioară a Guvernului a fost aceea de elaborare a unei noi legi a salarizării personalului bugetar ...

continuare...
21 august 2015

COMUNICAT

 Azi, 21 aug. 2015 , Ministrul Sanatatii N.Banicioiu, a participat la o intalnire cu membri ai Consiliului National al Fed. Sanitas. Cu aceasta ocazie, a fost reiterat angajamentul ferm al Guvernului de a majora salariile pentru intreg personalul din sistemul sanitar cu 25%, incepand de la 1 oct. 2015. ``Aceasta este o prima etapa de majorare intrucat determinarea noastra este de a dubla salariile in sanatate in cel mai scurt timp posibil, in mai putin de 2 ani`` a declarat ministrul.

Fed. Sanitas sustine acest demers si va colabora cu Ministerul Sanatatii pentru reglementarea tuturor detaliilor legate de transpunerea in Proiectul noii legi de salarizare a personalului platit din fonduri publice si va promova propunerile pentru elaborarea unui nou regulament de sporuri dupa aplicarea legii. De asemenea, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si OAMGMAMR vom participa activ la reglementarea statutului juridic al medicului si al asistentului medical.

Membrii CN prezenti la intalnire i-au cerut ministrului sa fie aliatul Fed. Sanitas in Guvern alaturi de ministrul Muncii pentru asigurarea cresterilor salariale si pentru salariatii din asistenta sociala si din unitatile medico-sociale.

Presedine
Leonard Barascu


                      

                                            

18 august 2015

    C O M U N I C A T

               

În cursul ultimelor zile s-a intensificat ritmul negocierilor purtate de către conducerea Federatiei SANITAS cu reprezentanţii Guvernului, în special cu cei ai Ministerului Sănătăţii.

După mai multe întâlniri avute la Ministerul Sănătăţii cu scopul de a găsi soluţii pentru stingerea crizei medicilor şi implicit soluţionarea revendicărilor Federaţiei SANITAS, în cursul zilei de azi discuţiile au fost purtate la nivelul Guvernului României.

Toate neajunsurile salariaţilor, precum şi constrângerile sistemului de sănătate care au fost aduse de-a lungul timpului pe masa dlui ministru Bănicioiu de către membrii Consiliului Naţional Sanitas, s-au repus pe tapet în câteva runde de întâlniri, la care au participat alături de membrii Biroului Executiv al Federaţiei Sanitas reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, manageri de spitale, medici specialişti.

                  

Finalizarea discuţiilor din aceste zile a avut loc azi la sediul Guvernului României, unde la invitaţia premierului Victor Ponta reprezentanţii Federaţiei Sanitas i-au avut ca parteneri de discuţie pe Ministrul Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, Ministrul Justiţiei Robert Cazanciuc, Ministrul ...

continuare...
5 august 2015

      Ce sunt voucherele de vacanță?

Voucherele de vacanţă reprezintă bonuri de valoare, emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.

În cazul angajaţilor din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu şi bani sau prime. În cazul angajaţilor din sistemul privat, rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă, în funcţie de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.

Acordarea primelor sau voucherelor de vacanţă va fi stabilită de comun acord cu sindicatele şi va fi menţionată în mod obligatoriu în contractele colective de muncă aplicabile la nivel de unitate.

Salariaţii pot primi vouchere de vacanţă, o singură dată pe an, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. În acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 1.050 de lei lunar.

Voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator:  

- pentru sectorul bugetar: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale;
- pentru sectorul privat: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Sumele corespunzătoare voucherelor acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Cum arată noile vouchere? Ce date conțin?

Potrivit noilor reglementări, pot fi acordate vouchere de vacanță atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, decizie ...

continuare...
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 22 Inainte »
 

 
 
 
Prima pagina | Despre noi | Conducere | Organizatii judetene | Legislatie | Mass - Media | Galerie foto / video | Contact
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2009 Federatia Sanitas. Toate drepturile rezervate