“Impreuna vom reusi sa impunem respect, Sa ne aparam drepturile, Sa facem din activitatea noastra o onoare !”
 
 
 
 
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Inainte »


19 septembrie 2014

                                                                                       I N F O R M A R E

În această săptămână s-au derulat întâlniri importante pentru membrii Federaţiei SANITAS, întâlniri generate de cererile membrilor de sindicat.
- creştere salarială;
- extinderea CCM la nivel de sector;
- deblocarea de posturi;
- modificarea Legii nr. 284/2010,
dar şi de gestionarea deficientă a întregului sistem, care a atras de la sine neplata drepturilor salariale, tăierea tichetelor de masă, neacordarea sporurilor sau micşorarea acestora.

În consecinţă, luni, 15.09.2014, a avut loc şedinţa B.Ex. de concentrare a tuturor materialelor primite din ţară, analiza lor şi prezentarea unui punct comun de rezolvare către cele trei ministere (Min. Sănătăţii, Min. Muncii, Min. Finanţelor) şi C.N.A.S.

De asemenea, am elaborat spre prezentare un plan de acţiuni sindicale imediate, în cazul în care dialogul purtat nu va aduce impactul dorit.
Marţi, 16.09.2014, B.Ex. s-a întâlnit cu conducerea Min. Muncii, dna ministru Rovana Plumb, ministrul pentru Dialog Social -dna Aurelia Cristea, directori şi consilieri din cadrul Min. Muncii.

S-a discutat situaţia la zi a modificărilor şi refacerea unor puncte si articole din Legea nr. 284/2010, care au generat mari probleme de retribuire salarială şi reorganizarea în grilă a coeficienţilor şi funcţiilor profesionale.

Grupul de lucru a selectat dintre cele 15 variante 2 versiuni care ar putea rezolva situaţia. Dintre acestea putem aminti:

- eliminarea suprapunerii claselor salariale;
- salariul de pornire 1050 lei, începând cu 1 ianuarie 2015;
- cuantumul sporurilor de vechime se va face în procente, vechea procedură, adică în afara salariului de bază;
- suplimentarea în procente pe funcţii şi clase profesionale;
- introducerea gradaţiei de merit;- salariile colegilor din asistenţa socială să fie similare cu funcţiile neclinice din sănătate etc.

S-a mai discutat despre extinderea CCM la nivel sectorial, a cărei rezolvare va fi săptămâna următoare, din cauza lipsei participării patronatelor de la şedinta CNT (Consiliul National Tripartit) de marti, 16 septembrie...

continuare...
3 septembrie 2014

         Informare privind solicitarea amnistiei fiscale

Ca urmare a demersurilor repetate iniţiate şi susţinute de către conducerea Federaţiei SANITAS la ministerele implicate precum şi la Parlamentul României, astăzi este pusă în discuţie extinderea Ordonanţei privind amnistierea fiscală pentru salariaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, precum şi pentru alte categorii de bugetari.

Astfel, prin adresele  nr. 945 şi 1022 din 2014, Federaţia SANITAS a solicitat explicit Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care a fost iniţiatorul Ordonanţei privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi mamelor aflate în îngrijirea copilului până la un an, să extindă aria de aplicare a respectivei ordonanţe şi pentru personalul salariat al unităţilor sanitare şi de asistenţă socială care a fost obligat prin decizii arbitrare ale reprezentanţilor Curţii de Conturi să restituie sume de bani pentru diferite neglijenţe ale managerilor de unităţi. În majoritatea lor aceste decizii obligau la restituirea de sume de bani pentru neîncadrarea unităţii în plafonul de 70 % prevăzut pentru salarii (plafon desfiinţat prin modificări la Legea nr. 95 încă din anul 2012), şi nu pentru salarii ori sporuri acordate peste prevederile legale.

În acest context, apreciem ca un act de mare justiţie anularea  restituirilor impuse personalului din sistemul de sănătate dar şi de asistenţă socială, prin Deciziile Curţii de Conturi în contextul actualei amnistieri fiscale.

Dacă această Ordonanţă va fi extinsă aşa cum a fost ea discutată în Senatul României, putem adăuga un nou succes repurtat de Federaţia SANITAS în apărarea drepturilor membrilor săi.

PRIM-VICEPREŞEDINTE
Marius SEPI

3 septembrie 2014

                                                                  COMUNICAT

Având în vedere faptul că  Federaţia SANITAS din România a decis suspendarea acţiunilor de protest până la data de 15 septembrie 2014 pentru a da posibilitatea reprezentanţilor Guvernului României de a soluţiona următoarele revendicări:

1. Extinderea prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de sănătate şi activităţi sanitar-veterinare şi publicarea lui în Monitorul Oficial;

2. Eliminarea inechităţilor din sistemul de salarizare precum şi creşterea veniturilor tuturor angajaţilor din sistemul sanitar, asistenţă socială  şi din unităţile medico-sociale cu minim 10% până la sfârşitul acestui an;

3. Deblocarea posturilor din sistemul sanitar, asistenţă socială şi din unităţile medico-sociale.

Constatând că la apropierea termenului de soluţionare al acestor revendicări niciuna dintre solicitările noastre nu a fost finalizată, ci dimpotrivă s-au înmulţit cazurile de neacordare a tichetelor de masă şi chiar diminuarea ori anularea unor sporuri existente, membrii ai Consiliului Naţional al Federaţiei SANITAS reuniţi în şedinţă de lucru în zilele de 28-29.08.2014 avertizează reprezentanţii Guvernului, în speţă pe cei ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cei ai Ministerului Sănătăţii, că vor relua protestele întrerupte în luna iunie a.c. dacă până la data stabilită nu vor fi onorate cererile Federaţiei noastre.

Federaţia SANITAS va relua pichetările celor trei ministere imediat după data de 15 septembrie 2014, urmând ca ulterior să stabilească măsuri radicale de protest în susţinerea revendicărilor sale.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

3 septembrie 2014

                                                                         MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

                                                             Comunicat de presă

Ministerul Sănătăţii a aprobat, în ultimele 2 luni, scoaterea la concurs a peste 1500 de posturi vacante aflate în unităţile sanitare cu paturi din subordine şi în serviciile de ambulanţă.

 “Anul acesta au fost eliminate restricţiile privind scoaterea posturilor la concurs în sistemul sanitar. În prezent, toate unităţile sanitare pot solicita aprobarea din partea Ministerului Sănătăţii sau a autorităţilor publice locale, după caz, pentru scoaterea la concurs a posturilor bugetate, în funcţie de necesităţi.  Acum nu se mai aplică restricţia privind scoaterea unui post la concurs în urma a 7 posturi eliberate”, a declarat Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătăţii.

 Mai mult, ministrul Sănătăţii a declarat că procesul de aprobare şi scoatere la concurs este unul continuu şi se realizează în funcţie de solicitările managementului unităţilor sanitare sau a serviciilor de ambulanţă, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

 Dintre cele 1500 de posturi scoase la concurs în ultima perioadă, cele mai multe, 1337 se află în spitale.

21 august 2014

                                    În atenţia membrilor Consiliului Naţional

 Vă transmitem ataşat răspunsul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresele Federaţiei SANITAS prin care s-a cerut convocarea comisiei interministeriale pentru elaborarea propunerilor de corectare a inechităţilor actuale rezultate din aplicarea Legii salarizării unice a personalului bugetar.

Vă reamintim faptul că prin Proiectul de Acord încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice s-a convenit participarea reprezentanţilor Federaţiei SANITAS la lucrările comisiei interministeriale.

Totodată, precizăm faptul că prin adresa nr. 1.022/04.08.2014, s-a solicitat elaborarea unui proiect de act normativ privind aministia fiscală pentru salariaţii din sectorul de sănătate şi asistenţă socială cărora Curtea de Conturi le-a stabilit sume de returnat.

PREŞEDINTE
Leonard Bărăscu

  

9 iulie 2014

                                                                   C O M U N I C A T

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România, reunit în sedinţă extraordinară în data de 07.07.2014, a analizat oferta guvernamentală privind majorarea veniturilor pentru salariaţii de specialitate din sectorul sanitar şi cel de asistenţă socială, situate sub plafonul de 1.500 de lei, în două tranşe, ofertă făcută ca urmare a protestelor SANITAS din perioada 23-27 iunie 2014.  Proiectul de acord încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice care prevedea această creştere nu a fost  validat de către  Consiliul Naţional SANITAS.

Liderii organizaţiilor judeţene SANITAS, reuniţi în această şedinţă extraordinară, au hotărât să susţină în continuare solicitarea organizaţiei noastre de creştere a veniturilor tuturor salariaţilor din sectorul de sănătate şi, respectiv, de asistenţă socială.

Astfel, pentru a da Guvernului posibilitatea identificării surselor de finanţare necesare unei creşteri salariale pentru toţi angajaţii din sistem, Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS a adoptat o hotărâre conform căreia amână continuarea protestelor până la data de 15 septembrie ...

continuare...
9 iulie 2014

                                                                  INFORMARE

privind întâlnirea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătaţii pe tema extinderii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate

În data de 08.07.2014 a avut loc, la invitaţia Ministrului Sănătăţii -dl Nicolae Bănicioiu, reuniunea Comisiei de Dialog Social din cadrul acestui minister. Au fost invitaţi reprezentanţii sindicatelor semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă, precum şi reprezentanţii patronatelor reprezentative din sectorul de sănătate, care fac parte din Consiliul Naţional Tripartit.

Întâlnirea a avut ca scop armonizarea punctelor de vedere ale sindicatelor şi patronatelor pentru a pregăti şedinţa Consiliului Naţional Tripartit care va avea loc joi, 10 iulie 2014 şi care are pe ordinea de zi aprobarea extinderii CCM la nivel de sector de activitate „Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare”...

continuare...
30 iunie 2014

                                                                C O M U N I C A T

Ca urmare a semnarii proiectului de Acord de colaborare dintre Federatia Sanitas si Ministerul Finantelor Publice si a faptului ca in aceasta saptamana vor fi continuate negocierile cu reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Ministerului Finantelor Publice, miscarile de protest programate pentru saptamana 30 iunie -4 iulie se suspenda.

Totodata, Federatia SANITAS va convoca Consiliul National in data de 07.07.2014 pentru a dezbate validarea acestui proiect de Acord, precum si oportunitatea continuarii sau anularii actiunilor de protest.COMUNICAT DE PRESĂ -Ministerul Finantelor Publice

Ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, și reprezentanții Sanitas România au semnat astăzi un Proiect de Acord de colaborare, în scopul soluționării unora dintre disfuncționalitățile semnalate de liderii sindicali din domeniul sănătății.
„Sunt un om al dialogului, am toată deschiderea să continuăm consultările până când vom găsi soluții fezabile și aplicabile pe termen lung la problemele semnalate de reprezentanții sindicatelor din sănătate. Înțeleg dificultățile care există în sistemul de sănătate și sunt preocupată să le rezolvăm”, a afirmat ministrul Finanțelor Publice la finalul consultărilor cu reprezentanții Sanitas.

 

23 iunie 2014

Informare cu privire la întâlnirea dintre conducerea Ministerului Sănătăţii şi delegaţia SANITAS,
din 23.06.2014

Conform calendarului acţiunilor de protest, astăzi 23.06.2014,  a avut loc prima zi de pichetare a Ministerului Sănătăţii cu colegii din judeţele Arad, Alba, Vrancea, Neamţ şi municipiul Bucureşti, adunându-se un număr de peste 130 de sindicalişti.
 

După începerea acţiunii, o delegaţie a Federaţiei Sanitas compusă din Leonard Bărăscu-preşedinte, Marius Sepi –prim-vicepreşedinte, Delia Bonca- preşedinte Sanitas Arad, Claudiu Grosu -preşedinte Sanitas Vrancea, Eva Ungureanu –preşedinte interimar Sanitas Neamţ, Viorel Huşanu preşedinte U.S.S.B. şi Filip Marcel- vicepreşedinte Sanitas Alba, s-a întâlnit cu Ministrul Sănătăţii –Nicolae Bănicioiu, Secretarul de Stat – Francisk Iulian Chiriac, Secretarul de Stat- Dorel Săndesc, Dir. Adj. Adela Neagoe, iar din partea Ministerului Muncii, cu Ministrul Delegat pentru Dialog Social – Aurelia Cristea şi Serghei Mesaros –Director.                
Întâlnirea s-a axat pe cele trei revendicări principale, după cum urmează:

I. Publicarea C.C.M. la nivel de sector de activitate în Monitorul Oficial prin emiterea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de extindere la toate unităţile din sistemul sanitar.

Discuţiile referitoare la acest subiect s-au finalizat cu prezentarea de către Ministrul Dialogului Social- Aurelia Cristea a paşilor ce-i vom urma pentru soluţionare:
1. Adresă către Ministerul Sănătăţii şi celelalte organizaţii semnatare ale C.
C.M. de extindere a contractului la nivel de sector. Termen: Joi 26 iunie 2014.

2. Informare publică referitoare la regulamentul care să dea avizul solicitării noastre de extindere – informare făcută pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului pentru Dialog Social, la prefecturi etc., precum şi la cei care nu sunt semnatari ai C.C.M. la nivel de grup de unităţi – se cere şi punctul de vedere al Ministerului Justiţiei.

3. Întâlnirea C.N.T. (Consiliul Naţional Tripartit) pentru procedura de extindere, data desfăşurării 2-4 iulie.

II. Deblocarea posturilor – Ministerul Sănătăţii a trimis deja o circulară către toate unităţile publice cu paturi din subordinea Autorităţilor Publice Locale – prin care solicită să comunicăm numărul de posturi necesare a fi deblocate pentru acoperirea nevoilor stringente de personal.

S-a făcut completarea şi cu cerinţele din U.P.U. şi C.P.U. la solicitarea colegilor din ţară care au primit deja această adresă.

Adresa este conformă cu ultimele cereri ale Federaţiei Sanitas şi stipulează obligativitatea vizării de către reprezentantul Sanitas. Termen: 30 iunie 2014.

III. Creşterea veniturilor pentru personalul din sănătate şi asistenţă socială începând cu 1 iulie şi aplicarea grilei de salarizare din Legea nr. 284/2010 începând din luna octombrie a acestui an.

Ministrul Sănătăţii nu a făcut nici o promisiune referitoare la procentul CERUT de Federatia Sanitas, discuţiile urmând a fi reluate în data de 25 sau 26 iunie la întâlnirea cu Ministerul Finanţelor, în această săptămână.
Ministerul Finanţelor lucrează în această săptămână la evaluările cerute de Federaţia SANITAS  la nivelurile de salarizare, pentru a putea concretiza o creştere de venituri în Sănătate şi Asistenţă Socială pe datele primite de la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, privind salariile în plată la nivelul spitalelor şi al unităţilor de...

continuare...
23 iunie 2014


Mesajul de solidaritate din partea EPSU - Constituanta de Sud-Est (Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Moldova, România, Turcia) privind revendicările Federaţiei Sanitas susţinute în perioada 23 - 4 iulie 2014

18 iunie 2014

FEDERAŢIA SANITAS răspunde propagandei mincinoase a Federaţiei “Solidaritatea Sanitară”

Referitor la materialul Federaţiei “Solidaritatea Sanitară” care circulă prin ţară potrivit căruia echivalarea studiilor asistenţilor medicali cu şcoală postliceală s-ar realiza prin acordarea de licenţă în urma proiectului cu finanţare europeană desfăşurat prin Ministerul Sănătăţii, acesta reprezintă o propagandă mincinoasă pe care o foloseşte o aşa-zisă “organizaţie sindicală”.

Este imposibilă o simplă echivalare a studiilor medii cu cele superioare cu licenţă. Pentru acest lucru (obţinerea licenţei)...

continuare...
15 iunie 2014

                                                                COMUNICAT DE PRESA

Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas
din România, întrunit la data de 13 iunie 2014, a stabilit cu liderii din toate judeţele ţării să iasă în stradă pentru a-şi câştiga “meciul” cu reprezentanţii Guvernului României prin: Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice.

Neonorarea revendicărilor transmise în repetate rânduri de către liderii Federaţiei Sanitas din România reprezentanţilor Guvernului României, va duce la declanşarea acţiunilor de protest în toată ţara.

Revendicările sindicaliştilor SANITAS pentru a nu se ajunge în stradă sunt:

1. Creşterea cu 10 % a veniturilor în sănătate şi asistenţă socială, începând cu data de 01 iulie 2014 şi aplicarea Legii 284/2010 în sănătate şi asistenţă socială, de la 01 octombrie 2014;

2. Publicarea în Monitorul Oficial a Contractului Colectiv de Muncă pe sectorul ...

continuare...
30 mai 2014

Sursa: MEDIAFAX

Sanitas ameninţă cu proteste dacă salariile din sănătate şi asistenţă socială nu cresc cu 10 la sută.

Federaţia Sanitas a cerut, joi, într-o întâlnire cu reprezentanţii mai multor ministere, contract colectiv de muncă pe sector sanitar şi activităţi sanitar veterinare şi creşterea cu 10 la sută a salariilor din sănătate şi asistenţă socială, ameninţând că în caz contrar va declanşa proteste.

Prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Marius Sepi, a declarat pentru MEDIAFAX, că sindicaliştii s-au întâlnit, joi, cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerului de Finanţe şi cu ministrul pentru Dialog Social şi au discutat trei dintre revendicările Sanitas: contract colectiv de muncă pe sector, majorarea salariilor pentru personalul medical şi pentru angajaţii din asistenţă socială.

Marius Sepi a precizat că s-a solicitat transformarea de urgenţă a contractului colectiv de muncă pe grup de unităţi în contract colectiv de muncă pe sector sanitar şi activităţi sanitar-veterinare, data limită până la care se aşteaptă rezolvarea acestei probleme fiind 10 iunie.

Cea de-a doua solicitare a Federaţiei Sanitas a vizat creşterea de urgenţă a veniturilor personalului din sănătate cu cel puţin 10 la sută, sindicaliştii solicitând ca această măsură să fie luată în special pentru cei cu venituri mici.

Aceeaşi solicitare, de majorare salarială cu 10 procente, s-a făcut şi pentru domeniul asistenţei sociale, unde sunt cele mai mici salarii.

"Am cerut ca aceste măsuri să fie un prim pas de reaşezare a salariilor, ţinând cont că în ultimii patru-cinci ani ...

continuare...
16 mai 2014

                                                                   Dragi colegi,

În urma apariţiei Legii nr. 53/2014 din data de 17 aprilie 2014, prin care “asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează conform reglementărilor în vigoare”, Federaţia SANITAS a fost singura organizaţie sindicală care a demarat negocieri cu Ministerul Sănătăţii şi care a făcut o evaluare a situaţiei create ca urmare a intrării în vigoare a acestei legi. Prin presiunea, negocierile şi perseverenţa reprezentanţilor Federaţiei SANITAS, am obţinut adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 23/13.05.2014 şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României nr. 359.

Este regretabil că cei care au avut o contribuţie minoră sau nu au fost implicaţi în demersurile care au avut drept rezultat adoptarea Ordonanţei de urgenţă, sunt cei care îşi arogă nemeritat succesul acestei acţiuni.

Federaţia SANITAS reprezintă o forţă pe care vă puteţi baza, iar forţa noastră este dată de unitatea şi implicarea membrilor noştri!

Vă aşteptăm alături de noi în „CARAVANA SANITAS”!

16 mai 2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi de a implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,

având în vedere consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ, care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva nr. 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate,

luând în considerare evitarea declanşării procedurii de infringement, precum şi în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României, potrivit prevederilor art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

în scopul evitării declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii de către România a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, având în vedere solicitarea Comisiei Europene în urma căreia autorităţile române s-au angajat să asigure conformitatea prevederilor naţionale referitoare la transparenţa măsurilor ...

continuare...
Pagina: « Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Inainte »
 

 
 
 
Prima pagina | Despre noi | Conducere | Organizatii judetene | Legislatie | Mass - Media | Galerie foto / video | Contact
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2009 Federatia Sanitas. Toate drepturile rezervate